Certificacions de Microsoft

Les certificacions de Microsoft són reconegudes a nivell mundial i validen les nostres habilitats tècniques i coneixements en diverses àrees de la tecnologia. Són credencials que respalden la nostra experiència i demostren la nostra capacitat per implementar, administrar i solucionar problemes en solucions de Microsoft, impulsant així els nostres serveis en el camp de la tecnologia.

AI 900 1

AI-900​

El certificat AI-900 Azure AI Fundamentals és una credencial que certifica els coneixements bàsics en intel·ligència artificial i la seva aplicació a la plataforma del núvol de Microsoft Azure. Aquest certificat valida la comprensió dels conceptes fonamentals d'IA i la capacitat d'utilitzar serveis d'Azure en la creació de solucions d'IA.​

AZ 900 1

AZ-900​

El certificat AZ-900 Azure Fundamentals és una acreditació que valida els coneixements bàsics sobre els serveis i conceptes fonamentals de Microsoft Azure. Aquest certificat demostra la comprensió del núvol d'Azure, els seus beneficis i capacitats, així com la capacitat per prendre decisions informades en l'ús de serveis en el núvol.

DP 900 1

DP-900

El certificat DP-900 Azure Data Fundamentals és una acreditació que valida els coneixements fonamentals en la gestió i el processament de dades a Microsoft Azure. Aquest certificat demostra la comprensió dels conceptes bàsics de la gestió de dades, les eines d'anàlisi i les solucions d'emmagatzematge al núvol d'Azure.

MB 910 1

MB-910​

El certificat MB-910 Dynamics 365 Fundamentals CRM és una certificació que valida els coneixements essencials en la gestió de relacions amb els clients utilitzant la plataforma Dynamics 365. Aquest certificat demostra la comprensió dels conceptes bàsics de CRM, incloent la configuració d'entitats, el seguiment de vendes i la interacció amb els clients.​

MB 920 1

MB-920​

El certificat MB-920 Dynamics 365 Fundamentals ERP és una certificació que verifica els coneixements fonamentals en la gestió de recursos empresarials utilitzant la plataforma Dynamics 365. Aquesta certificació demostra la comprensió dels conceptes bàsics d'ERP, incloent la configuració de processos de negoci, la gestió financera i l'optimització d'operacions empresarials.

PL 900 1

PL-900​

El certificat PL-900 Power Platform Fundamentals és una certificació que valida els coneixements fonamentals sobre la plataforma Power Platform de Microsoft. Aquesta certificació demostra la comprensió dels components principals de Power Platform, com ara Power Apps, Power Automate, Power BI i Power Virtual Agents, i com es poden utilitzar per crear solucions empresarials eficients i personalitzades.​

SC 900

SC-900​

El certificat SC-900 Security, Compliance and Identity Fundamentals és una certificació que valida els coneixements bàsics en seguretat, compliment normatiu i identitat en l'àmbit de la tecnologia. Aquesta certificació demostra la comprensió dels conceptes fonamentals de seguretat de dades, compliment de normatives i gestió d'identitats, proporcionant les bases necessàries per garantir la protecció de la informació i la seguretat en els entorns tecnològics.​

MS 900 V2 1

MS-900​

La certificació MS-900, també coneguda com a "Microsoft 365 Fundamentals", és una certificació de nivell bàsic oferta per Microsoft. Aquesta certificació està dissenyada per a proporcionar una comprensió bàsica dels conceptes i serveis fonamentals de Microsoft 365, que és la suite d'aplicacions i serveis en el núvol de Microsoft que inclou eines com a Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams i més.​

Transforma els teus projectes en realitats innovadores