Managed Services & Gestió de la Infraestructura

Ens encarreguem de la gestió de la teva infraestructura i xarxes (físiques, híbrides o a la núvol) i gestionem les teves aplicacions perquè et puguis centrar en allò que realment aporta valor al teu negoci.

Deixa que ens ocupem de la tecnologia perquè tu et puguis centrar en el negoci. Permet-nos encarregar-nos de la teva infraestructura (servidors, xarxes, telefonía IP). Ens assegurem que estiguin actualitzats i funcionin de manera òptima perquè tu et puguis centrar en allò que realment aporta valor.

Serveis gestionats d'infraestructura

Cada dia la gestió dels sistemes d’informació és més complexa, la tecnologia evoluciona a una velocitat que implica estar permanentment format, per això moltes organitzacions prefereixen externalitzar la gestió de la seva infraestructura tecnològica. SinzerAD ofereix als seus clients la gestió dels seus Sistemes d’Informació en On-Prem, Híbrid i en el núvol.

  • Ens encarreguem que les infraestructures IT estiguin operatives mitjançant monitorització, notificació, manteniment preventiu i execució d’accions en cas de fallada.
  • Actualització dels sistemes de la plataforma tecnològica per administrar els recursos, usuaris i aplicacions. Sinzerad preserva el seu correcte estat de funcionament i gestió.
  • Mantenim al dia i corregim les desviacions detectades en el sistema de còpies de seguretat, d’alta disponibilitat o de continuïtat de negoci.
  • Administrem i gestionem bases de dades perquè les taules estiguin sempre ben indexades i tinguin un rendiment òptim.
  • Gestionem entorns híbrids i en el núvol per millorar l’eficiència i abaratir els costos operatius de gestió.

Serveis gestionats d'aplicacions i serveis IT

SinzerAD ofereix als seus clients la possibilitat de gestionar les seves aplicacions i serveis IT de la capa d’aplicacions i presentació.

  • Gestió, administració i monitorització d’aplicacions i/o serveis: Control d’accés i monitorització.
  • Lliuraments menors: Restringits a les funcionalitats existents amb petites actualitzacions de millora i parches per resoldre errors de seguretat.
  • Lliuraments majors: Implica introduir nou codi per afegir noves funcionalitats amb afectació a la interfície operativa d’usuari o resta d’aplicacions relacionades.

Serveis gestionats departament IT

SinzerAD ofereix la gestió del departament de TI als clients que prefereixen delegar completament la gestió dels seus sistemes de la informació.

Amb aquesta modalitat, SinzerAD es fa càrrec de la planificació estratègica, tàctica i operativa.

FAQs

Els serveis gestionats són serveis de TI proporcionats per un proveïdor extern que es fa càrrec de la gestió de la infraestructura de tecnologia de la informació (TI) de la seva empresa. Aquests serveis poden ajudar a la seva empresa a reduir costos i millorar l’eficiència en la gestió de la infraestructura de TI.

Els serveis de gestió de infraestructura poden incloure monitoratge i manteniment de servidors, xarxes, bases de dades, emmagatzematge i seguretat. A més, poden proporcionar suport tècnic i ajuda per resoldre problemes tècnics.

Els serveis gestionats poden proporcionar estalvis de costos al reduir les despeses en la infraestructura interna i al mateix temps proporcionar suport tècnic i solució de problemes més ràpida i eficient. A més, poden proporcionar accés a experts en tecnologia que podrien no estar disponibles internament.

És important seleccionar un proveïdor de serveis gestionats que tingui experiència en la gestió de la infraestructura de TI en la seva indústria. A més, ha de verificar les credencials del proveïdor i sol·licitar referències de clients anteriors per assegurar-se que tenen les habilitats i l’experiència necessàries. També pot considerar treballar amb proveïdors que tenen certificacions rellevants de la indústria.

Transforma els teus projectes en realitats innovadores