Security i consultoria de seguretat

En un món cada vegada més global i connectat, és crucial disposar de sistemes d’informació àgils i innovadors sense descuidar la seguretat de la informació.

Et ajudem a analitzar, identificar i minimitzar els riscos associats als teus sistemes d’informació i t’acompanyem en el procés de millora contínua que permeti mantenir-los segurs.

Des de Sinzer’ad t’ajudem a posar al dia tant la infraestructura com les aplicacions i mantenir-les al llarg del temps seguint les millors pràctiques de mercat (ISO 27001, COBIT 5, GDPR,…).

Consultoria

Consultoria

L’experiència dels nostres consultors en ciberseguretat els permet dur a terme el procés de consultoria, molt semblant a una auditoria, en el qual es busca posar a prova els equips que sostenen els sistemes d’informació, els processos relacionats i el personal tant intern com extern que interactua amb ells.

Alguns dels beneficis obtinguts són:

  • Mitigació del risc;
  • Cumpliment legal i regulatori;
  • Reputació i imatge de l’empresa;
  • Confidencialitat de la informació i integritat de les dades;

Servei gestionat de seguretat

Per a moltes organitzacions, especialment les petites i mitjanes empreses (Pymes), és difícil disposar de personal qualificat per responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la ciberseguretat.

Amb l’auge de les amenaces cibernètiques en els últims temps, és imprescindible dotar les empreses d’una figura que entengui i interprete situacions en què es comprometin els sistemes d’informació, com ara els atacs de ransomware.

SinzerAD, a través de la seva experiència i xarxa de socis, ofereix als seus clients un equip de professionals que s’ocupen de la gestió i el manteniment de la seguretat.

Servicio Gestionado Seguridad
Servicios Tecnicos

Serveis tècnics

En ocasions, hi ha organitzacions que no disposen dels recursos adequats per abordar les qüestions de ciberseguretat de la manera més adient.

SinzerAD ofereix als seus clients recursos tècnics per ajudar-los a realitzar aquestes tasques de prevenció i/o correcció en l’aplicació de parches als servidors, revisió i parametrització dels equips de xarxa (tallafocs, router, switch,…), control d’accés, còpies de seguretat, etc.

FAQs

Els atacs de ciberseguretat poden afectar greument la continuïtat del negoci, des de retards en les operacions a causa de la compromissió dels equips fins al robatori d’informació sensible que pot arribar a provocar el tancament de l’empresa.

La consultoria de seguretat és el procés d’avaluar la seguretat de la tecnologia de la informació de la seva empresa i proporcionar recomanacions per millorar la seguretat. Les empreses poden necessitar consultoria de seguretat si desitgen millorar la seguretat dels seus sistemes i protegir-se contra amenaces de seguretat.

Per tal de mitigar el risc d’un atac de ciberseguretat, les organitzacions haurien de:

  • Establir una política de seguretat i les normatives de seguretat associades.
  • Mantenir sempre els equips actualitzats.
  • Utilitzar contrasenyes robustes.
  • En la mesura del possible, fer ús de la autenticació de doble factor.
  • Realitzar còpies de seguretat.

La seguretat de la informació fa referència a la protecció de la informació confidencial i crítica d’una organització. Això inclou la protecció de dades personals, informació financera, propietat intel·lectual i altra informació confidencial de l’organització. La seguretat de la informació implica la implementació de polítiques i mesures de seguretat per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

Transforma els teus projectes en realitats innovadores