Política de privadesa

El propòsit d’aquesta política de privadesa es va informar d’acord amb la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (d’ara endavant LQPD), la manera com SinzerAD tracta les dades personals que pugui recollir dels seus clients.

SinzerAD es compromet a protegir la privadesa dels seus clients i posa a disposició l’adreça de correu electrònic: atencioclient@sinzerad.com per a qualsevol consulta o sol·licitud en matèria de protecció de dades.

Responsabilitat

La responsabilitat del tractament de les dades personals és de SinzerAD, amb domicili C/ Del Sola, 7, baixos – AD200 ENCAMP.

Quines dades personals tracta SinzerAD?

Les dades personals que tracta SinzerAD es poden localitzar a:

  • Ofertes, Precontractes , Contractes.
  • Dades de tercers que figurin en rebuts.
  • Dades de comunicacions mantingudes per videoconferències, xats, etc…
  • Dades d’enquestes de satisfacció.
Finalitat del tractament de dades
  1. Tractament associat a la sol·licitud de serveis a Sinzerad.
  2. Tractament associat a la contractació de serveis.
  3. Tractament associat a l’activitat comercial.
Temps en què es conserven les dades

Les dades personals es tracten mentre hi hagi una relació contractual, una relació comercial o el consentiment del client.

Un cop finalitza la realització contractual i revocat el consentiment per part del client les dades només es conserven per complir amb les obligacions legals.

La conservació de les dades la determina la prescripció legal que es pugui derivar de cadascun dels contractes preescrits i el reglament aplicable. Durant aquest termini les dades romanen bloquejades i no es poden tractar, només a disposició dels organismes que puguin requerir aquesta informació.

Drets del client en matèria de protecció de dades

En condició d’interessat es pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició, portabilitat de dades i retirada de consentiment, d’acord amb el que disposa la LQPD, mitjançant la comunicació escrita a l’adreça dpd@sinzerad.com o per correu postal dirigint-se a SinzerAD, C/ Del Sola, 7, baixos – AD200 ENCAMP.

En condición de interesado se puede ejercer el derecho de acceso , rectificación , supresión , limitación de tratamiento , oposición , portabilidad de datos y retirada de consentimiento , de acuerdo con lo que dispone la LQPD, mediante la comunicación escrita en la dirección dpd@sinzerad.com o por correo postal dirigiéndose a SinzerAD , C/ Del Sola, 7, bajos – AD200 ENCAMP .

Reclamacions

En cas que es consideri que els drest s’han vist vulnerats es podrà presentar la reclamació pertinent davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA ) https://www.apda.ad