Política de qualitat i medi ambient

SinzerAD, empresa especialitzada en oferir productes i serveis de TI amb un gran coneixement i experiència en entorns Microsoft, té el compromís amb els seus clients d’oferir-los una prestació de serveis de la màxima qualitat, buscant sempre l’excel·lència i actuant dins del marc del desenvolupament sostenible i la prevenció de riscos laborals.

És per això que la Direcció General implanta a l’organització un sistema de gestió integrat de la qualitat i del medi ambient segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i es compromet a complir amb els requisits aplicables i establir els mitjans i recursos necessaris per implementar i mantenir el sistema integrat, amb la finalitat d’aconseguir la millora contínua.

La nostra política de qualitat i de medi ambient es manifesta mitjançant el ferm compromís amb els nostres clients i altres parts interessades en satisfer plenament les seves necessitats i expectatives, per això garantim impulsar una cultura de qualitat i respecte al medi ambient basada en els següents principis:

  1. Orientació al client: Ens esforçarem en satisfer els nostres clients, complint amb els nostres estàndards interns per la seva atenció.
  2. Qualitat i Excel·lència: Ens comprometem a realitzar les nostres activitats sota condicions controlades i amb la preocupació de com realitzem la nostra feina.
  3. Protegir el medi ambient, prevenint la contaminació derivada de les nostres activitats, en l’ús eficient dels recursos, en la gestió òptima de residus i el control operacional de les nostres activitats.
  4. Compliment i seguretat: Complim amb la legislació vigent, normes, estàndards que ens apliquen.
  5. Ambient de treball: Generem un ambient de treball bo, pensant en el benestar dels nostres treballadors, adequat als nostres clients i col·laboradors.
  6. Millora contínua: Periòdicament revisem el compliment dels nostres compromisos amb els nostres clients i altres parts interessades i avaluem alternatives de millora.

Amb l’objectiu d’assegurar el compliment d’aquests principis i garantir el compromís de la millora contínua, SinzerAD publica aquesta política i la posa a disposició de totes les parts interessades (personal intern, proveïdors, clients i altres parts interessades).

El personal intern i col·laboradors de SinzerAD tenen l’obligació d’aplicar i contribuir a l’eficàcia i millora contínua del Sistema de Gestió Integrat definit dins del Manual de Qualitat i els procediments que el sustenten, cadascú des del seu àmbit d’actuació i responsabilitat.

El compromís amb aquesta política de qualitat és total, és la guia en la recerca del que com a organització volem oferir als nostres clients i treballadors, on la satisfacció del treball ben fet és la nostra raó de ser.

Transforma els teus projectes en realitats innovadores