Intel·ligència Artificial: trencant mites i simplificant processos empresarials

Com no començar aquesta sèrie d’articles parlant de la Intel·ligència Artificial (a partir d’ara en direm IA). Tothom ho fa. I si ho fan per alguna cosa serà.

Actualment la IA, i els múltiples serveis que la permeten aplicar, ha esdevingut una força impulsora de la transformació de les empreses, tant les més tecnològiques com les menys donades a implantar tecnologia. Ja s’està aplicant IA a l’automatització i optimització de processos, fins a la millora de l’experiència del client. Però comencem pel principi, què és la IA?

Què és la Intel·ligència Artificial?

La IA fa referència a la capacitat de les màquines per realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Aquestes tasques comprenen des del reconeixement de patrons i el processament del llenguatge natural fins a la presa de decisions basada en dades.

Les màquines realment pensen i raonen?

No, òbviament no. Bé això d’òbviament en uns anys segur que no és així, però no, de moment ni pensen ni raonen. Tots els serveis d’IA es basen en algorismes i models que aprenen de les dades, cosa que els permet millorar el rendiment amb el temps i adaptar-se a situacions canviants. El que els fa semblar intel·ligents és el fet que aprenen contínuament de les dades i en el cas de presa de decisions, dels resultats que obtenen.

On puc aplicar IA?

Aquí trec la resposta de manual que qualsevol article dIA descriu. Podem, i de fet ja és molt habitual que s’apliquin, a:

1. Automatització de processos

La IA pot agilitzar i optimitzar els processos interns, cosa que porta a una major eficiència i reducció de costos. Per exemple, al sector manufacturer, l’automatització de tasques repetitives i monòtones pot alliberar els empleats perquè s’enfoquin en activitats més estratègiques i creatives.

2. Personalització de lexperiència del client

La IA pot analitzar dades per comprendre millor les preferències i necessitats dels clients. Això permet oferir experiències més personalitzades i rellevants, fins i tot en negocis com ara botigues minoristes o restaurants, on l’atenció individualitzada pot marcar la diferència en la fidelització dels clients.

3. Presa de decisions informades

La IA pot analitzar grans volums de dades i extreure’n informació valuosa per a la presa de decisions. Això és especialment rellevant per a empreses que enfronten decisions estratègiques importants, com ara l’expansió d’ubicacions o la introducció de nous productes.

4. Optimització d’inventari i subministraments

En sectors com l’agricultura o el comerç al detall, la IA pot preveure la demanda i ajudar a optimitzar els nivells d’inventari i els processos de subministrament, evitant excedents i escasses.

5. Manteniment predictiu

A la indústria de la construcció o en la gestió de flotes, la IA pot predir quan és probable que es produeixin falles en equips, cosa que permet dur a terme manteniments preventius i reduir els temps d’inactivitat.

6. Anàlisi de competència i mercat

La IA pot rastrejar i analitzar l’activitat de la competència i de les tendències del mercat, proporcionant a les empreses informació valuosa per ajustar la seva estratègia comercial.

És clar, això només és a l’abast d’uns quants! Exemple pràctic

Aquí és on et demostro que no. Que ho tenim a l’abast de tothom. I t’ho explico amb un cas real que hem desenvolupat a SinzerAD.

A SinzerAD portem molts anys implantant solucions de gestió documental. A grans trets, aquestes solucions permeten a les empreses (petites o grans perquè segur que ja estàs pagant una llicència – per exemple Microsoft 365 – que ho permet fer) tenir la documentació degudament catalogada i amb metadades que permetin trobar-la fàcilment o explotar les dades que al document s’esmenten.

Així doncs, el que és habitual en aquestes gestions documentals és pujar el document i una persona classifica (diu quin tipus de document és: factura, albarà, contracte, …) i omple una sèrie de camps addicionals (el codi, el client, l’import, ….). És una tasca mecànica, que aporta poc (més que ordre i control) però que tranquil·lament pot portar aquesta persona 2 o 3 minuts (busca el document, puja-ho, mira les dades, escriu…). Perquè no apliquem IA en això? Us ho demostro amb el GPT, encara que hi ha centenars de serveis semblants a utilitzar.

Tinc una factura (fictícia òbviament), aquesta:

Demano al GPT que m’extregui els camps que m’interessen:

prompt gpt

Li passem la factura i màgia:

I fins i tot ho pot donar en format màquina (JSON):

Això automatitzat en un procés (molt simple) utilitzant l’API (interfície màquina perquè interactuïn els diferents sistemes) faria que aquestes dades s’escriguessin automàticament a la gestió documental.

D’acord, i quant costa això?

Tenint en compte que segur que ja esteu pagant llicències d’algun servei que inclou serveis d’automatització (Microsoft 365 els inclou…) el cost de processar 1 factura com la que hem vist pel GPT seria d’aproximadament de $0.0015 per cada 1000 tokens i $0.002 pels textos que ens generen… processarem una factura com la que hem vist ens pot sortir per menys d’1 cèntim d’euro.

Quan costa processar això per una persona? És evident que molt més… i amb més índex derror.

La IA ens traurà la feina!!

No, la IA no ens traurà la feina. Sempre dic que som persones, no robots! Quin interès té dedicar persones a picar i repicar dades? Si sabem pensar! Doncs, pensem! Dediquem a les persones a fer allò que millor sabem fer, relacionar-nos amb clients, amb proveïdors, negociar, pensar nous productes, serveis!! I no a copiar dades mecànicament. Que ho faci un robot!

Espero que aquest article us hagi mostrat com aplicar IA en petits processos de negoci i trencar-vos el mite que això està a l’abast de pocs.

Recordeu que a SinzerAD estem per ajudar-vos en el procés de transformació digital de la vostra empresa, buscant sempre la millor solució.

https://joanguixa.tech/

Compartir

Transforma els teus projectes en realitats innovadores

Últims articles

Subscriu-te al nostre newsletter

Mantén-te informat sobre les últimes notícies de tecnologia de la informació i articles escrits pels nostres col·laboradors subscrivint-te a la nostra newsletter.